Markcosmic » Hoofdpagina » Welkom!
Het geheel is groter dan de som der delen.

Welkom pagina

Welkom op de infoteur pagina van Markcosmic.

Nieuwe artikelen van Markcosmic

Het meta-perspectief en de BWR-driehoek in communicatie

De op onze planeet gebruikelijke communicatievorm is de taal. In mondelinge of schriftelijke vorm. Daardoor kan kennis doorgegeven worden en alleen daardoor kunnen gemeenschappelijke projecten uitgevo…

Communicatie conflicten, open communicatie en luisteren

Onder communicatie verstaan we in het algemeen de uitwisseling van mededelingen tussen levende wezens onderling of tussen levende wezens en dingen. Tot het intermenselijke communicatieproces behoren e…
Doping, medicatie en drugs in de (jeugd)sport

Doping, medicatie en drugs in de (jeugd)sport

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het gebruik van middelen om medische redenen en het gebruik voor motorische prestaties. Het gebruik van verschillende soorten doping en hun effecte…

Spanning en angsten in (top)sport

Wanneer je zelf sport beoefent of competitie gespeeld hebt, ken je waarschijnlijk wel gevoelens van verhoogde arousal en angst in bepaalde sportsituaties. Vaak worden de termen arousal, spanning en an…
Het ontdekken en selecteren van talentvolle voetballers

Het ontdekken en selecteren van talentvolle voetballers

Iedere trainer, coach, voetbalmanager en betaalde voetbalorganisatie zou graag over een glazen bol beschikken om te zien wie van de vele duizenden spelertjes de top zal bereiken. Deze vraag is belangr…
Schrijf mee!